Senast status: Pre IPO  7.50 GBP
nyemission 0.50 GBP
Senast status: Planer att noteras på marknadsplats

nyemission.info medlemmar deltog vid kurs 0.50 GBP

eRight och Tracemyfile teknologi gör det möjligt för privatpersoner och företag att spåra, kontrollera, äga och blockera foton, dokument och media som de har lagt upp på nätet. Tracemyfile har utvecklat en rad innovativa och användarvänliga funktioner för att stärka personlig integritet online och konceptet är utvecklat särskilt med hänsyn till dem nya EU direktiven.

Mycket av våra privatanvändares- och företagskunders liv exponeras och lagras online. Internet utvecklas ständigt och användarna efterfrågar allt mer kontroll över sina digitala tillgångar. eRight gör det enkelt, underhållande och säkert att övervaka och hantera online tillhörigheter.

Ny lagstiftning, 24 Maj 2016 trädde EU: s nya föreskrifter om skydd av personuppgifter i kraft. Alla EU: s medlemsstater måste införliva de nya reglerna i sin nationella lagstiftning senast 25 maj 2018.

De nya förordningarna syftar till att stärka individens grundläggande rättigheter i den digitala tidsåldern och att ge tillbaka kontrollen över digitala tillgångar och personuppgifter till användaren.

www.tracemyfile.com

www.eright.com