Serstech-nyemission

All time High 12.60 SEK

nyemission 3.00 SEK

Nuvarande aktiekurs Serstech

nyemission.info medlemmar deltog vid kurs 3.00 SEK

Serstech har utvecklat ett handhållet instrument och en molntjänst (ChemDash) för icke-förstörande identifiering och analys av ett stort antal ämnen samt kemiska föreningar.

Bolagets marknad är global och marknadssegmenten består av säkerhet, tillverkande industri och utbildning.

Tekniken innebär att användaren på ett mycket enkelt sätt kan få svar på vilket ämne ett prov består av, liksom information om vilken kvalitet och i vissa fall koncentration ämnet uppvisar.

All information kan sedan via (ChemDash) som Bolaget utvecklat delas och analyseras vidare innan den lagras säkert.