Kampanj Fintech bolag

Fintech bolag lanserar en ny investeringsprodukt genom att erbjuda preferensaktier inom ett nytt branschsegment. Lånebolaget ingår i en större koncernen.

Kampanj Edtech bolag

Edtech bolag med en digitaliserad utbildningsportfölj. Bolaget expanderar globalt med nya “distributörer” på en marknad som idag enbart är digitaliserad till 3 %.