Samarbeten

Vi samarbetar med ett fåtal exklusiva partners inom olika branscher för ett ge våra medlemmar attraktiva och ibland unika erbjudanden som har med företagande och ekonomi att göra. Vi ser ett stort värde i att jobba med seriösa partners och attraktiva erbjudanden till våra prenumeranter och medlemmar samt lägger stor vikt vid kvalitet i vårt gemensamma arbete.

Bakgrund

Bakgrunden till nyemission.info och investerarbrevet bygger på det personliga nätverk som vårt team har skapat och etablerat sedan 1997. Vår prioritering då var i huvudsak att offerera finansiella tjänster till ledande befattningshavare i internationella bolag stationerade i Europa, Asien och Sydamerika.

Nyemission.info grundades 2011 och var initialt främst avsedd för en privat krets av vänner. Efter några framgångsrika investeringar i företag så har vårt investerarbrev spridit sig långt utanför den privata krets som ”brevet” ursprungligen var avsett för.

Våra prenumeranter

Våra prenumeranter, medlemmar och investerare är ett nätverk av privatpersoner, företagare och företagsledare. En majoritet av dessa har varit prenumeranter i många år. Intresset i allmänhet är information som rör deras ekonomi men i synnerhet information om olika investeringsmöjligheter i nya bolag, nyemissioner och börsnoteringar.

Vårt fokus

Vårt största fokus är research av nya spännande bolag och attraktiva medlemsförmåner som vi kan publicera och erbjuda till vårt nätverk via investerarbrevet. Medlemmar och investerare erhåller en premiumsupport.

Representant

Som en samarbetspartner till nyemission.info kan du se oss som en ”förlängd” säljorganisation vi gör vårt yttersta för våra prenumeranter och medlemmar – Vi och våra ”ambassadörer” ser oss som informativa och trovärdiga ”representanter” för din produkt eller tjänst. Det finns naturligtvis också möjlighet att rikta informationen till denna gruppen specifikt för att på så sätt öka värdet.

Resultat & statistik

Som en exklusiv samarbetspartner till nyemission.info kan du vara säker på att vi kommer att göra vårt absolut bästa för att du skall få ett resultat som gagnar både medlemmar och dig som partner.

Våra ”partners” finns publicerade under avtalstiden på vår webbsida i form av presentationssidor, banners och samma sak gäller” investerarbrevet” som ”partner” finns man med i alla utskick under samma period.

Vi använder olika mjukvaror för att bearbeta ”intresset” från våra prenumeranter. Med hjälp av statistik och klick som vi hämtar in från vårt investerarbrev, presentationssidor och banners på vår webb kan vi selektera intresset och rikta olika erbjudanden.

Att notera:

Varje samarbetspartner är under avtalstiden ensam inom sin nisch eller inom sitt område. Vi arbetar inte med någon annan reklam utan fokuserar enbart på selektering av nya framgångsrika målbolag som vi presenterar via vårt investerarbrev och erbjudande från våra samarbetspartners.

Nyemission.info – Investerarbrev, nätverk och medlemsförmåner © 2011–2019