Välkommen till
nyemission info

Nyemission info och investerarbrevet grundades 2011 och bygger på det personliga nätverk som vårt team har skapat och etablerat sedan 1997. Vår prioritering då var i huvudsak att offerera finansiella tjänster till ledande befattningshavare i svenska internationella företag såsom Ikea, Volvo, Scania, Ericsson, Skanska m.fl. stationerade i Europa, Asien och Sydamerika.
Investerarbrevet var främst avsedd för en privat krets av vänner. Efter några framgångsrika investeringar i företag och deras produkter så har vårt investerarbrev spridit sig långt utanför den privata krets som det ursprungligen var avsett för.

Rådgivande styrelse, kunskap och erfarenhet

För att bedöma och urskilja bolag där vi kan se en potentiell investeringsmöjlighet i form av exempelvis en framgångsrik notering eller en investering som på sikt kan ge en potentiellt bra avkastning använder vi oss av en rådgivande styrelse och ett diskussionsforum den informationen tar du del av genom vårt investerarbrev. Vi samarbetar och utbyter erfarenheter för att uppnå resultat.

Den rådgivande styrelsen inkluderar CEO´s från framgångsrika bolag, finansiella rådgivare och affärsänglar. Rådgivande styrelse ger en icke-bindande strategisk rådgivning däremot är styrelsen och våra partners bundna av att investera ett visst eget kapital i de bolag vi väljer att publicera och informera om i vårt investerarbrev.

Nätverka

Vi har även ett antal ambassadörer för vårt nätverk i norra-, mellan- & södra Sverige. Våra ambassadörer kan på ”plats” berätta mer och ger dig även ett tillfälle att knyta kontakter och ”nätverka” med oss. För kontakt sänd oss ett meddelande

Om nyemission

Prenumerant och medlem

Som prenumerant och medlem kommer du regelbundet att få investerarbrev med information om olika investeringsmöjligheter, rabatter från våra medlemsföretag och annan intressant information som rör din ekonomi.

Ett medlemskap inkluderar premiumsupport och ger företräde till aktieköp och nyemissioner i bolag som vår rådgivande styrelse väljer att informera om.

Samarbete och research

Förutom vår webb, prenumeranter och medlemmar så har vi ett stort antal ”kontaktytor” som bygger på det personliga nätverk som vårt team har skapat och etablerat sedan 1997.

Vi har kontakter till ledande befattningshavare på diverse olika företag både nationellt och internationellt – Har vi det inte direkt inom vårt nätverk så kan vi göra viss research som i sin tur kan leda till viktiga kontakter för er.

Vi kan introducera ert bolag till andra nätverk, affärsänglar och bolag som i sin tur arbetar med finansiella tjänster och därigenom finns möjligheten att finna de kontakter ni behöver.

För närvarande är det cirka 4 500 prenumeranter och medlemmar.

Vill du veta mer kontakta oss

Nyemission.info – Investerarbrev, nätverk & medlemsförmåner © 2011–2019