Medlemsföretag - Kaptena Sverige AB

Vi samarbetar med Kaptena Sverige AB som är ett medlemsföretag till nyemission.info. Vill veta mer eller kanske ta del av en online presentation alternativt ett personligt möte vänligen kontakta oss!

Kaptenas mål och vision är att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, äga och investera i företag. Vi som står bakom Kaptena är själva entreprenörer, investerare och företagare.

Ett steg i rätt riktningen är att ge ägarna av onoterade värdepapper samma förutsättningar och valmöjligheter som de som investerar i noterade bolag.

Därför har Danica Pension och Kaptena utvecklat en ny ägarform för onoterade värdepapper. I grunden är det en depåförsäkring från Danica Pension, men likt en ISK är vinster, utdelningar och ränteintäkter skattefria. I gengäld betalas en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde.