Medlemsföretag - Invono AB

Vi samarbetar med Invono AB som är ett medlemsföretag till nyemission.info. Vill veta mer eller kanske ta del av en online presentation alternativt ett personligt möte vänligen kontakta oss!

En multiportal för bolagets ägare, styrelse, ledning, personal och externa intressenter. För att förenkla, effektivisera, samverka, systematisera och dela information.

Portalen – en professionell online-plattform

Bolag, ägare och investerare har tillgång till tjänster och funktioner som hjälper, kvalitetssäkrar, skapar transparens och trygghet. Funktionerna förenklar och strukturerar administration av bolagsformalia, samt kommunikation med investerare, ägare, styrelse, ledning och intressenter.

Entreprenörer möter investerare

Invono erbjuder tjänster som underlättar bolags utveckling. Förutom tjänsterna på vår online-plattform – Portalen – erbjuder vi även konsulttjänster rörande finans, marknadsföring, juridik och teknik (IT). Vår finansiella tjänst Stjärnklart skapar en tydlighet och transparens mellan entreprenörer och investerare. Allt för att underlätta kapitalanskaffningen för entreprenören och besluten för investeraren.