Bakgrunden till nyemission.info och investerarbrevet bygger på det personliga nätverk som vårt team har skapat och etablerat sedan 1997. Vår prioritering då var i huvudsak att offerera finansiella tjänster till ledande befattningshavare i internationella bolag stationerade i Europa, Asien och Sydamerika.

Varför bli medlem?

Om nyemission

Rådgivande styrelse – Som medlem av investerarnätverket tar du del av erfarenhet och kunskap via investerarbrevet. Den rådgivande styrelsen använder ett diskussionsforum och utvärderar kontinuerligt nya prospekt, nyemissioner, börsnoteringar och aktier. Medlemmarna av styrelsen eller våra partners är bundna av att investera ett visst eget kapital i de bolag vi väljer att publicera och informera om i vårt medlemsbrev. Vi samarbetar och utbyter erfarenheter för att uppnå resultat.

Nyemission om riskpolicy

Medlemskap – Som medlem av nätverket kommer du regelbundet att få medlemsbrev med information om olika investeringsmöjligheter, rabatter från våra medlemsföretag och annan intressant information som rör din ekonomi. Medlemskap ger företräde till aktieköp och nyemissioner i bolag som vår rådgivande styrelse väljer att informera om. Vi avser även att erbjuda juridisk support för medlemmar.

Våra visioner – I samband med att avgiften för medlemskapet blir erlagd så får du ett välkomstbrev och en mer detaljerad vision från vår rådgivande styrelse om vad vi och våra medlemmar av investerarnätverket har för intentioner i ett längre perspektiv.

Nätverk – Som medlem får du access till vårt nätverk vi har ett stort antal ”kontaktytor” som bygger på det personliga nätverk som vårt team har skapat och etablerat sedan 1997. Vi har kontakter till management på diverse olika företag både nationellt och internationellt – Har vi det inte direkt inom vårt nätverk så kan vi göra viss research som i sin tur kan leda till viktiga kontakter.

Premium support – Ditt medlemskap gör att du får en personlig support! Som innebär telefon-, mail- och vid behov personlig support från rådgivande styrelse även information som kan vara case sensitive. Prioriterad vid förmånliga teckningserbjudanden och events.

Nyemission investera

Bli Medlem*

Som medlem får du personlig och administrativ support i samband med teckning, notering. Du tar även del av attraktiva förmåner från våra medlemsföretag.