Inside Research Nordic AB grundades 2006 och verksamheten bygger på det personliga nätverk som vårt team har skapat och etablerat sedan 1997. Vår prioritering då var i huvudsak att offerera finansiella tjänster till ledande befattningshavare i svenska internationella företag såsom Ikea, Volvo, Scania, Ericsson,  Skanska m.fl. stationerade i Europa, Asien och Sydamerika.

Investerarbrevet vidarebefordras första gången 2011 några år därefter 2014 publicerade vi domänen nyemission.info för att informera om vår verksamhet. Under 2020 introducerade vi ett medlemskap för de prenumeranter som vill nätverka och veta mer om investeringar i allmänhet samt de investeringar rådgivande styrelse väljer att delta i och informera om i det månatliga medlemsbrevet.

Vårt investerarbrev för prenumeranter var initialt främst avsedd för en privat krets av vänner. Efter några framgångsrika investeringar i företag och deras produkter så har vårt investerarbrev nu spridit sig långt utanför den privata krets som det ursprungligen var avsett för.

Varför bli medlem?

Om nyemission

Rådgivande styrelse – Som medlem av investerarnätverket tar du del av vår erfarenhet och kunskap via det månatliga medlemsbrevet. Den rådgivande styrelsen använder ett diskussionsforum och diskuterar löpande intressanta investeringar, bolag, aktier och nyemissioner. Informationen tar medlemmar del av genom vårt medlemsbrev. Den rådgivande styrelsen eller våra partners är bundna av att investera ett visst eget kapital i de bolag vi väljer att publicera och informera om i vårt medlemsbrev. Vi samarbetar och utbyter erfarenheter mellan medlemmar och rådgivande styrelse för att uppnå resultat.

Medlemskap – Som medlem av nätverket kommer du regelbundet att få medlemsbrev med information om olika investeringsmöjligheter, förmånliga erbjudanden från våra medlemsföretag och annan intressant information som rör din ekonomi. Medlemskap ger företräde till aktieköp och nyemissioner i bolag som vår rådgivande styrelse väljer att informera om. Vi avser även att erbjuda juridisk support för medlemmar.

Våra visioner – I samband med att avgiften för medlemskapet blir erlagd så får du ett välkomstbrev och en mer detaljerad vision från vår rådgivande styrelse om vad vi och våra medlemmar av investerarnätverket har för intentioner i ett längre perspektiv.

Nätverk – Som medlem får du access till vårt nätverk vi har ett stort antal ”kontaktytor” som bygger på det personliga nätverk som vårt team har skapat och etablerat sedan 1997. Vi har kontakter till management på diverse olika företag både nationellt och internationellt – Har vi det inte direkt inom vårt nätverk så kan vi göra viss research som i sin tur kan leda till viktiga kontakter.

Premium support – Ditt medlemskap gör att du får en personlig support! Som innebär telefon-, mail- och vid behov personlig support från rådgivande styrelse även information som kan vara case sensitive. Prioriterad vid förmånliga teckningserbjudanden och events.

Bli Medlem*

Som medlem får du personlig och administrativ support i samband med teckning, notering. Du tar även del av attraktiva förmåner från våra medlemsföretag.