Vi distribuerar ett investerarbrev där du som prenumerant kan följa och läsa om de investeringar som rådgivande styrelse och medlemmar deltar i samt annan intressant information som rör din ekonomi.

Inside Research Nordic AB registrerades 2006 och verksamheten bygger på det personliga nätverk som grundare har skapat och etablerat sedan 1997. Prioritering då var i huvudsak att offerera finansiella tjänster till ledande befattningshavare i svenska internationella företag såsom Ikea, Volvo, Scania, Ericsson, Skanska m.fl. stationerade i Europa, Asien och Sydamerika.

De personliga kontakterna adderades efterhand i nyhetsbrev i.e. ett så kallat investerarbrev där det gemensamma intresset var investeringar i allmänhet men i synnerhet alternativa investeringar.

Det s.k. investerarbrevet vidarebefordrades första gången 2011 och var initialt främst avsedd för en privat krets av vänner. Efter några framgångsrika investeringar i företag och deras produkter så har ”investerarbrevet” spridit sig långt utanför den privata krets som det ursprungligen var avsett för.

Efter ytterligare ett antal år 2014 publicerade vi domänen nyemission.info så att fler kunde prenumerera på utskicket av investerarbrevet ”nyemission.info”.

Nätverka

Vi har även ett antal ambassadörer för vårt nätverk i norra-, mellan- & södra Sverige. Våra ambassadörer kan på ”plats” berätta mer och ger dig även ett tillfälle att knyta kontakter och ”nätverka” med oss. För kontakt sänd oss ett meddelande

Medlem nyemission.info
Medlem nyemission.info

Vanliga frågor

Vad tar jag del av som prenumerant?

Som prenumerant läser du om de projekt där rådgivande styrelse och medlemmar investerar. Prenumerant har inget företräde i nätverket och begränsad support, läs mer om investerarbrevet här

Vilken support och service får jag som medlem?

Som medlem får du personlig och administrativ support. Medlem har alltid företräde till alla investeringar som rådgivande styrelse publicerar i medlemsbrevet. Medlem tar även del av attraktiva förmåner från våra medlemsföretag, läs mer om medlem här

Vad är den rådgivande styrelsens roll?

Vår rådgivande styrelse eller delar av den är alltid bunden att investera ett visst eget kapital i de prospekt och investeringar vi väljer att publicera och informera om i vårt medlemsbrev. Vi engagerar oss hårt för resultat tillsammans med våra medlemmar. Rådgivande styrelsen inkluderar VD, management från framgångsrika bolag, finansiella rådgivare och affärsänglar, läs mer om oss här

Rådgivande styrelse

Den rådgivande styrelsen inkluderar VD, management från framgångsrika bolag, finansiella rådgivare och affärsänglar. Rådgivande styrelse ger en icke-bindande strategisk rådgivning däremot är styrelsen, eller delar av den och potentiella partners bundna av att investera ett visst eget kapital i de investeringar eller bolag vi väljer att publicera och informera om i investerarbrevet.

F.n. är det cirka 4 500 prenumeranter inklusive medlemmar. Vill du veta mer kontakta oss

Inside Research Nordic AB – Investerarbrev, nätverk & medlemsförmåner © 2011–2021

Bli Medlem

Som medlem får du personlig och administrativ support. Medlem har alltid företräde till alla investeringar som rådgivande styrelse publicerar i medlemsbrevet. Medlem tar även del av attraktiva förmåner från våra medlemsföretag,

Förslag

Som prenumerant eller medlem är det bra om du kan lämna förslag om hur vi kan förbättra vår service med fler tjänster eller andra synpunkter! Ifall du har några frågor använd alltid vår E-post: support@nyemission.info