Investerarbrevet

Vi distribuerar ett investerarbrev om olika investeringsmöjligheter, rabatter från våra medlemsföretag och annan intressant information som rör din ekonomi.

Bakgrunden till investerarbrevet bygger på det personliga nätverk som vårt team har skapat och etablerat sedan 1997. Vår prioritering då var i huvudsak att offerera finansiella tjänster till ledande befattningshavare i internationella bolag stationerade i Europa, Asien och Sydamerika.

Nyemission.info grundades 2011 och var initialt främst avsedd för en privat krets av vänner. Efter ett antal framgångsrika investeringar i företag och deras produkter så har vårt investerarbrev spridit sig långt utanför den privata krets som det ursprungligen var avsett för.

Som medlem av vårt investerarnätverk tar du del av kunskap och erfarenhet via investerarbrevet. Den rådgivande styrelsen använder ett diskussionsforum och utvärderar kontinuerligt spännande prospekt, nyemissioner, börsnoteringar och aktier.

Medlemmarna av styrelsen eller våra partners är bundna av att investera ett visst eget kapital i dem bolag vi väljer att publicera och informera om i vårt medlemsbrev. Vi samarbetar och utbyter erfarenheter för att uppnå resultat.

Som medlem får du företräde till alla aktieköp och nyemissioner i bolag som vår rådgivande styrelse väljer att informera om. I medlemskapet ingår attraktiva priser från våra medlemsföretag med en premiumsupport . Vi har även för avsikt att erbjuda juridisk support för våra medlemmar.

Medlem nyemission.info
Medlem nyemission.info

Vanliga frågor

Är det gratis att prenumerera?

Som prenumerant kan du följa investerarbrevet kostnadsfritt men utan företräde i nätverket och limiterad support, läs mer om investerarbrevet här

Vilken support och service får jag?

Som medlem får du personlig och administrativ support i samband med teckning, notering. Du tar även del av attraktiva förmåner från våra medlemsföretag. Som medlem har du förtur till alla köp av aktier och nyemissioner, läs mer om medlem här

Vad är den rådgivande styrelsens roll?

Den rådgivande styrelsen är bunden av att investera ett visst eget kapital i dem bolag vi väljer att publicera och informera om i vårt medlemsbrev. Allt för att få ett starkt incitament att dem bolagen vi väljer att delge om skall leverera. Den rådgivande styrelsen inkluderar CEO´s från framgångsrika bolag, finansiella rådgivare och affärsänglar, läs mer om oss här

Som prenumerant kommer du regelbundet att få investerarbrevet med information om olika investeringsmöjligheter, rabatter från våra medlemsföretag och annan intressant information som rör din ekonomi.

Medlemmarna av styrelsen eller våra partners är bundna av att investera ett visst eget kapital i dem bolag vi väljer att publicera och informera om i vårt investerarbrev.

Medlemskap inkluderar premiumsupport och ger företräde till aktieköp och nyemissioner i bolag som vår rådgivande styrelse väljer att informera om.

För närvarande är det mer än 4 500 prenumeranter.

Nyemission.info – Investerarbrev, nätverk och medlemsförmåner © 2011–2019

Nätverka

Vi har även ett antal ambassadörer för vårt nätverk i norra-, mellan- & södra Sverige. Våra ambassadörer kan på ”plats” berätta mer och ger dig även ett tillfälle att knyta kontakter och ”nätverka” med oss. För kontakt sänd oss ett meddelande

Bli Medlem*

Som medlem får du personlig och administrativ support i samband med teckning, notering. Du tar även del av attraktiva förmåner från våra medlemsföretag.

Förslag

Som prenumerant eller medlem är det bra om du kan lämna förslag om hur vi kan förbättra vår service med fler tjänster eller andra synpunkter! Ifall du har några frågor använd alltid vår E-post: support@nyemission.info