Investerarbrevet

Vi distribuerar ett investerarbrev om intressanta prospekt, nyemissioner, börsnoteringar och aktier. Investerarbrevet bygger på det personliga nätverk som vårt team har skapat och etablerat sedan 1997. Vår prioritering var i huvudsak att offerera finansiella tjänster för management på internationella bolag stationerade i Europa, Asien och Sydamerika.

Nyemission.info grundades 2011 och var initialt främst avsedd för en privat krets av vänner. Efter ett antal framgångsrika investeringar i företag och deras produkter så har vårt investerarbrev spridit sig långt utanför den privata krets som det ursprungligen var avsett för.

Som medlem av vårt investerarnätverk tar du del av kunskap och erfarenhet via investerarbrevet. Den rådgivande styrelsen använder ett diskussionsforum och utvärderar kontinuerligt spännande prospekt, nyemissioner, börsnoteringar och aktier.

Medlemmarna av styrelsen eller våra partners är bundna av att investera ett visst eget kapital i dem bolag vi väljer att publicera och informera om i vårt medlemsbrev. Vi samarbetar och utbyter erfarenheter för att uppnå resultat.

Medlemskapet innebär din egen andel i nätverket, attraktiva medlemsförmåner, premiumsupport och ett etablerat nätverk med nationella och internationella kontakter.

Medlem nyemission.info
Medlem nyemission.info

Vanliga frågor

Är det gratis att prenumerera?

Som prenumerant kan du följa investerarbrevet kostnadsfritt men utan andelsägande i nätverket och limiterad support, läs mer om investerarbrevet här

Vilken support och service får jag?

Som medlem får du personlig och administrativ support i samband med teckning, notering. Du tar även del av attraktiva förmåner från våra partners. I medlemskapet ingår en andel i bolaget vilket ger dig förtur till ytterligare köp av aktier och framtida nyemission i bolaget, läs mer om medlem här

Vad är den rådgivande styrelsens roll?

Den rådgivande styrelsen är bunden av att investera ett visst eget kapital i dem bolag vi väljer att publicera och informera om i vårt medlemsbrev. Allt för att få ett starkt incitament att dem bolagen vi väljer att delge om skall leverera. Den rådgivande styrelsen inkluderar CEO´s från framgångsrika bolag, finansiella rådgivare och affärsänglar, läs mer om oss här

En ny prenumerant kan förvänta sig att få information om bolag från vår rådgivande styrelse. Medlemmarna av styrelsen eller våra partners är bundna av att investera ett visst eget kapital i dem bolag vi väljer att publicera och informera om i vårt investerarbrev.

För närvarande är det mer än 4 500 prenumeranter.

Med vänliga hälsningar

Nyemission.info

Nätverka

Vi har även ett antal ambassadörer för vårt nätverk i norra-, mellan- & södra Sverige. Våra ambassadörer kan på ”plats” berätta mer och ger dig även ett tillfälle att knyta kontakter och ”nätverka” med oss. För kontakt sänd oss ett meddelande

Bli Medlem*

I medlemskapet ingår en andel i bolaget vilket ger dig rätt till ytterligare köp av aktier och förtur i en framtida nyemission i bolaget. * Vi innehar digital aktiebok.

Förslag

Som prenumerant eller medlem är det bra om du kan lämna förslag om hur vi kan förbättra vår service med fler tjänster eller andra synpunkter! Ifall du har några frågor använd alltid vår E-post: support@nyemission.info