Medlem

Rådgivande styrelse – Som medlem av investerarnätverket tar du del av erfarenhet och kunskap via investerarbrevet. Den rådgivande styrelsen använder ett diskussionsforum och utvärderar kontinuerligt nya prospekt, nyemissioner, börsnoteringar och aktier. Medlemmarna av styrelsen eller våra partners är bundna av att investera ett visst eget kapital i de bolag vi väljer att publicera och informera om i vårt medlemsbrev. Vi samarbetar och utbyter erfarenheter för att uppnå resultat.

Medlemskap – Som medlem av nätverket kommer du regelbundet att få medlemsbrev med information om olika investeringsmöjligheter, rabatter från våra medlemsföretag och annan intressant information som rör din ekonomi. Medlemskap ger företräde till aktieköp och nyemissioner i bolag som vår rådgivande styrelse väljer att informera om. Vi avser även att erbjuda juridisk support för medlemmar.

Våra visioner – I samband med att avgiften för medlemskapet blir erlagd så får du ett välkomstbrev och en mer detaljerad vision från vår rådgivande styrelse om vad vi och våra medlemmar av investerarnätverket har för intentioner i ett längre perspektiv.

Nätverk – Som medlem får du access till vårt nätverk vi har ett stort antal ”kontaktytor” som bygger på det personliga nätverk som vårt team har skapat och etablerat sedan 1997. Vi har kontakter till management på diverse olika företag både nationellt och internationellt – Har vi det inte direkt inom vårt nätverk så kan vi göra viss research som i sin tur kan leda till viktiga kontakter.

Premium support – Ditt medlemskap gör att du får en personlig support! Som innebär telefon-, mail- och vid behov personlig support från rådgivande styrelse även information som kan vara case sensitive. Prioriterad vid förmånliga teckningserbjudanden och events.

Nätverka

Vi har även ett antal ambassadörer för vårt nätverk i norra-, mellan- & södra Sverige. Våra ambassadörer kan på ”plats” berätta mer och ger dig även ett tillfälle att knyta kontakter och ”nätverka” med oss. För kontakt sänd oss ett meddelande

Medlemskap nyemission

kr590.00

Notera: Som medlem av nätverket kommer du regelbundet att få medlemsbrev med information om olika investeringsmöjligheter, rabatter från våra medlemsföretag och annan intressant information som rör din ekonomi. Medlemskap ger företräde till aktieköp och nyemissioner i bolag som vår rådgivande styrelse väljer att informera om. Vi avser även att erbjuda juridisk support för medlemmar, läs mer om medlem

 

Artikelnr: 01 Kategorier: , , Tagg:

Beskrivning

Som medlem av vårt investerarnätverk tar du del av erfarenhet och kunskap via investerarbrevet. Den rådgivande styrelsen använder ett diskussionsforum och utvärderar kontinuerligt nya prospekt, nyemissioner, börsnoteringar och aktier. Medlemmarna av styrelsen eller våra partners är bundna av att investera ett visst eget kapital i de bolag vi väljer att publicera och informera om i vårt medlemsbrev. Vi samarbetar och utbyter erfarenheter för att uppnå resultat.

 

 

Förslag

Som prenumerant eller medlem är det bra om du kan lämna förslag om hur vi kan förbättra vår service med fler tjänster eller andra synpunkter! Ifall du har några frågor använd alltid vår E-post: support@nyemission.info

Nyemission.info kan inte garantera att prognoser och framåt-blickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Allt material, prospekt, såsom texter och kommentarer som förmedlas genom nyemission.info på denna sida eller på annat sätt; skall aldrig ses som rådgivande eller vägledande för eventuella beslut som fattas till följd av materialet. Den som tar del av materialet har således uteslutande själv att bedöma och analysera materialet i den utsträckning som anses erforderlig samt därefter själv ansvara för egna beslut. Följaktligen ger nyemission.info inga utfästelser kring något innehåll och kan aldrig hållas ansvarigt för följder av någons agerande.
Ett prospekt är en handling som innehåller den information som lämnas när finansiella instrument, t.ex. aktier, i olika sammanhang erbjuds till allmänheten eller börjar handlas vid en börs eller annan reglerad marknadsplats. Prospektet skall innehålla de uppgifter som krävs för att en investerare skall kunna göra en bedömning av vilken risk och avkastning som är förknippad med en investering i det finansiella instrumentet. Prospektet skall innehålla information om det finansiella instrumentet och dess egenskaper samt om företaget som ger ut det finansiella instrumentet och företagets ekonomiska ställning.
Din e-post kommer aldrig att delas med en tredje part. Vi kommer bara använda den för att meddela dig om prospekt och särskilda händelser. Du har möjlighet att avsluta prenumerationen när som helst, omedelbart, när du får din första e-post. Vårt nyhetsbrev är framställt i informationssyfte för våra prenumeranter och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen är baserad på källor som nyemission.info bedömer som tillförlitliga. Nyemission.info kan dock ej garantera riktigheten i informationen.