Afternoon Tea om Byggande och planering

maj 28, 2019
Möte om Byggande och planering där vi träffade representanter för kommunen och fick ta del av Umeås översiktsplan och strategier för tillväxt.

Samverkansplattformen som skapats i samarbete mellan Umeå kommun, Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna har som syfte är att fokusera på Umeå kommuns övergripande mål om Umeås tillväxt med visionen om 200 000 medborgare fram till år 2050.

Read more

Besök Umeå Tech Arena

maj 14, 2019
Vi har besökt Umeå Tech Arena intresset var stort och med ett event som var helt utsålt!

Agendan bestod bland annat av pitching från ett flertal entreprenörer i Uminova Innovations Startup Program. Programmet hjälper entreprenörerna att se om deras affärsidé har potential eller inte.

Read more

Om våra samarbeten

maj 8, 2019
Vi samarbetar med ett fåtal exklusiva partners inom olika branscher för ett ge våra medlemmar attraktiva och ibland unika erbjudanden som har med företagande och ekonomi att göra.

Vi ser ett stort värde i att jobba med seriösa partners och attraktiva erbjudanden till våra prenumeranter och medlemmar samt lägger stor vikt vid kvalitet i vårt gemensamma arbete.

Read more