Växlar upp till “nyemission.info 2.0”

april 5, 2019
Nu har vi under en längre tid utvärderat potentiella långsiktiga partners som nyemission.info kan samarbeta med i en “nära” affärsrelation.

Vår intention är att samarbetet tar sikte på ett fåtal långsiktiga exklusiva partners som kan innebära fördelaktiga förmåner för våra medlemmar av nyemission.info

Read more